முன்களப் பணியாளர்களைப் கெளரவித்த விஜய் மக்கள் இயக்கம்!

0

 208 total views,  1 views today

சற்று முன் தளபதி விஜய் அவர்களின் உத்தரவின் படியும்  அகில இந்திய #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி  N.ஆனந்த் EX.MLA  அவர்களின்  அறிவுறுத்தலின் படியும் இந்த  கொரோனா காலத்தில்  தங்கள்  உயிரையும் பனயம் வைத்து தங்கள் குடும்பங்களை மறந்து இரவும் பகலுமாக மக்களின் உயிரைக் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் மற்றும்  CT ஸ்கேன் லேப் டெக்னீசியன்களை பாராட்டும் வகையில்  புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைமை  தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக புதுக்கோட்டை நகர பகுதியில் அமைந்துள்ள #முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்தும் பூங்கொத்து வழங்கியும் அவர்களுக்கு தளபதியின் பெயர் பதிக்கப்பட்ட ஒரு கிராம் தங்க நாணயமும் மற்றும் பிரஷர் குக்கர் வழங்கி கௌரவிக்க பட்டனர் …!!!

சற்று முன் #தளபதி விஜய் அவர்களின் #உத்தரவின் படியும் #அகில இந்திய #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் #பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி #N.ஆனந்த் EX.MLA அவர்களின் #அறிவுறுத்தலின் படியும் இந்த #கொரோனா காலத்தில் #தங்கள் #உயிரையும் பனயம் வைத்து தங்கள் குடும்பங்களை மறந்து #இரவும் பகலுமாக மக்களின் உயிரைக் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் #மருத்துவர்கள், #செவிலியர்கள், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் மற்றும் #CT ஸ்கேன் லேப் டெக்னீசியன்களை பாராட்டும் வகையில் #புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைமை #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக #புதுக்கோட்டை நகர பகுதியில் அமைந்துள்ள #முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு #பொன்னாடை அணிவித்தும் #பூங்கொத்து வழங்கியும் அவர்களுக்கு #தளபதியின் பெயர் பதிக்கப்பட்ட #ஒரு கிராம் #தங்க நாணயமும் மற்றும் #பிரஷர் குக்கர் வழங்கி கௌரவிக்க பட்டனர் …!!!

இப்படிக்கு; #புதுக்கோட்டை ஜெ.பர்வேஸ் #புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைவர் மற்றும் #சிவகங்கை மாவட்ட பொறுப்பாளர் #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம்…!!!

சற்று முன் #தளபதி விஜய் அவர்களின் #உத்தரவின் படியும் #அகில இந்திய #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் #பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி #N.ஆனந்த் EX.MLA அவர்களின் #அறிவுறுத்தலின் படியும் இந்த #கொரோனா காலத்தில் #தங்கள் #உயிரையும் பனயம் வைத்து தங்கள் குடும்பங்களை மறந்து #இரவும் பகலுமாக மக்களின் உயிரைக் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் #மருத்துவர்கள், #செவிலியர்கள், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் மற்றும் #CT ஸ்கேன் லேப் டெக்னீசியன்களை பாராட்டும் வகையில் #புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைமை #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக #புதுக்கோட்டை நகர பகுதியில் அமைந்துள்ள #முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு #பொன்னாடை அணிவித்தும் #பூங்கொத்து வழங்கியும் அவர்களுக்கு #தளபதியின் பெயர் பதிக்கப்பட்ட #ஒரு கிராம் #தங்க நாணயமும் மற்றும் #பிரஷர் குக்கர் வழங்கி கௌரவிக்க பட்டனர் …!!!

இப்படிக்கு; #புதுக்கோட்டை ஜெ.பர்வேஸ் #புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைவர் மற்றும் #சிவகங்கை மாவட்ட பொறுப்பாளர் #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம்…!!!

சற்று முன் #தளபதி விஜய் அவர்களின் #உத்தரவின் படியும் #அகில இந்திய #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் #பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி #N.ஆனந்த் EX.MLA அவர்களின் #அறிவுறுத்தலின் படியும் இந்த #கொரோனா காலத்தில் #தங்கள் #உயிரையும் பனயம் வைத்து தங்கள் குடும்பங்களை மறந்து #இரவும் பகலுமாக மக்களின் உயிரைக் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் #மருத்துவர்கள், #செவிலியர்கள், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் மற்றும் #CT ஸ்கேன் லேப் டெக்னீசியன்களை பாராட்டும் வகையில் #புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைமை #தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக #புதுக்கோட்டை நகர பகுதியில் அமைந்துள்ள #முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு #பொன்னாடை அணிவித்தும் #பூங்கொத்து வழங்கியும் அவர்களுக்கு #தளபதியின் பெயர் பதிக்கப்பட்ட #ஒரு கிராம் #தங்க நாணயமும் மற்றும் #பிரஷர் குக்கர் வழங்கி கௌரவிக்க பட்டனர் …!!!

இப்படிக்கு புதுக்கோட்டை ஜெ.பர்வேஸ் புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைவர் மற்றும் #சிவகங்கை மாவட்ட பொறுப்பாளர் தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம்…!!!

புதுக்கோட்டை ஜெ.பர்வேஸ் #Cதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைவர் மற்றும் #சிவகங்கை மாவட்ட பொறுப்பாளர் தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம்…!!!

Share.

Comments are closed.